Koronawirus SARS-CoV-2  – informacje dla Klientów

W związku ze stanem epidemii informujemy, że firma FORMATIQ Sp. z o.o.  Sp. K. stosuje dodatkowe środki ochronne we wszystkich obszarach działalności. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym.

Godziny otwarcia :

FORMATIQ Sp. z o.o.  Sp. K. wprowadziła zmiany w organizacji pracy:

 • Firma czynna w godz. 8- 16.00 zamówienia składane telefonicznie lub online,
 • Umieściłyśmy  dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach,
 • Prosimy o dokonywanie płatności bezgotówkowych,
 • Wszelkie zamówienia wysyłamy za pomocą firm kurierskich,
 • Ograniczyliśmy wizyty naszych klientów w siedzibie firmy.

 

Wizje lokalne, wykonywanie usług-wprowadzone zabezpieczenia:

 W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów, firma FORMATIQ Sp. z o.o.  Sp. K. wprowadziła środki zapobiegawcze:

 • Podczas wizyt ograniczamy ilość osób oraz zachowujemy bezpieczną odległość od rozmówcy 1,5-2 metra,
 • Wizytę  odbywa się po wcześniejszych ustaleniach i wyznaczonym przez Państwa terminie,
 • Podczas prac używamy rękawic i masek ochronnych,
 • Regularnie i dokładnie dezynfekujemy ręce  środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 • Urządzenia oraz maszyny wykorzystywane do napraw są regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem zgodnie z zaleceniami przez Ministerstwo Zdrowia https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow,
 • Wykorzystujemy wyłącznie nasze własne pojazdy firmowe, każdy jest wyposażony w środki do dezynfekcji, są regularnie poddawane dezynfekcji,
 • Pracownicy przed rozpoczęciem pracy są poddawani badaniu temperatury,
 • Nasi pracownicy stosują zaostrzone kryteria higieny osobistej jak i higieny ogólnej.

Informujemy, że FORMATIQ Sp. z o.o.  Sp. K. nie przewiduje żadnych ograniczeń w wykonywaniu usług.

Jednocześnie prosimy, aby Klienci do minimum ograniczyli swoją obecność podczas wykonywania przez naszą firmę w wyznaczonym terminie usługi. Rekomendujemy taką organizację pracy, aby pracownicy firmy FORMATIQ Sp. z o.o.  Sp. K. mogli swobodnie wykonywać swoją pracą.  Zachęcamy Państwa również do przygotowania przeznaczonych miejsc,  aby nasz pracownik przebywał w budynku jak najkrócej.

Ze względu na siłę wyższą, czyli w momencie wzrostu natężenia zagrożenia mogą zdarzyć się przypadki zakłóceń. Będziemy robić wszystko, żeby realizacja naszych usług przebiegała jak najbardziej płynnie.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.